Prima pagina Contact
Home » Viziune

Viziunea unitatii scolare

“Împreună ne pregătim în spiritul educaţiei europene!”

Dorind o viziune dinamică, ştiinţifică, pragmatică, am centrat viziunea întregii echipe manageriale pe următoarele domenii:

Curriculum:

- Educaţia în spiritul valorilor româneşti şi europene

Resurse materiale şi financiare:
- Şcoală modernă din punct de vedere al infrastructurii, cu dotările necesare pentru a realiza un învăţământ modern şi de calitate

Resurse umane:
- Elevi europeni capabili sa facă faţă cerinţelor contemporane
- Cadre didactice cu un înalt grad de pregătire proferională, dedicate muncii de educator

Relaţii comunitare:
- O nouă imagine a şcolii prin colaborarea cu partenerii direct interesaţi în actul educaţional şi prin rezultatele obţinute în cadrul diferitelor programe
- Părinţi implicaţi direct şi activ în viaţa şcolii

Asculta imnul scolii!
Versuri:
Link-uri utile

Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în şcoală.

Albert Einstein